Vialice, thích hát, có tiền sử tuki nặng, và gét ai gọi mình là Nivea==' Vivian mà:3

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/sau.puz