Justin Bieber äger, behöver jag säga mer?

   @sarapalani