sara|16|washington

seattle, washington    http://smokeupjohnny.tumblr.com