tolerante.........e ndjeshme.......nevrike,,,,,

Vlorë, Albania    http://www.facebook.com/sklodi1