KnB Yōsen High

by @Riko Hyuuga

Riko Hyuuga

Coach: Masako Araki
Atsushi Murasakibara, Tatsuya Himuro, Wei Liu
Retired: (Former Captain) Kenichi Okamura, (Former Vice-Captain) Kensuke Fukui