KnB Kaijo High

by @Riko Hyuuga

Riko Hyuuga

Coach: Genta Takeuchi
Ryouta Kise, Mitsuhiro Hayakawa, Shinya Nakamura
Retired: (Former Captain) Yukio Kasamatsu, (Former Vice-Captain) Koji Kobori, Yoshitaka Moriyama