Животът е най-великият спектакъл.

Greiz    http://www.facebook.com/raliza.pavlova