Thích vẽ, thích viết, thích hát, thích tự do, nói chung, tính hơi dị. :))

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1779351668999276/