"ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะเป็นคนอื่น" จงเป็นตัวของตัวเอง ...Step up 2

UD    http://www.facebook.com/ploypailin.siribal.5