Slip On Shoes

by @Candida Zaragoza

Candida Zaragoza