vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu:| chả giống mình gì cả:">

Hanoi, Vietnam    http://www.facebook.com/npanh.2310