(เลือกรับ แอด แต่คนรุจักกะคุ้นหน้าน่ะคร่า)

Sing, Sing Buri, Thailand    https://www.facebook.com/phatima.ketkeaw