ᶤ_ᵖᵘʳᵖˡᵉ_ʸᵒᵘ💜BTS,BLΛƆKPIИK,STRAY KIDS💖PERSONA/the h in christ stands for hoseok/u got no jams

*☪·˖✶ʟᴇᴛ'ꜱ ᴋɪʟʟ ᴛʜɪꜱ ʟᴏᴠᴇ♡ʏou ɴᴇvᴇʀ wᴀʟк ᴀʟoɴᴇ/ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ɪꜱ ᴍɪɴᴇ❤️ᴀ.ʀ.ᴍ.ʏ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ/ɪ ᴀʟsᴏ ʟᴏᴠᴇ,ᴛxᴛ:Get COOL!!☾˗ˏ𖥸ˎ˗*TAELICE SHIPPER 4 LIFE/MIC MIC BUNGEE🎤💖FELIX IS A SMOL BEAN I 💞 HIM SO MUCH.. SUPPORT JIN + TAE!!💜💜NO HATE    http://Instagram @smol.tae.bae