Το μυαλό μου είναι το μόνο που αξίζει, τόσο ραδιενεργό που φωσφορίζει

   @patateskaialvanoi