honey.

by @st. honey

st. honey

๐‡๐Ž๐ยท๐„๐˜
หˆ๐’‰ษ™๐’ฤ“

๐‘›๐‘œ๐‘ข๐‘›

1.
๐’‚ ๐’”๐’˜๐’†๐’†๐’•, ๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’Œ๐’š, ๐’š๐’†๐’๐’๐’๐’˜๐’Š๐’”๐’‰-๐’ƒ๐’“๐’๐’˜๐’ ๐’‡๐’๐’–๐’Š๐’… ๐’Ž๐’‚๐’…๐’† ๐’ƒ๐’š ๐’ƒ๐’†๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’…
๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’Š๐’๐’”๐’†๐’„๐’•๐’” ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’๐’†๐’„๐’•๐’‚๐’“ ๐’„๐’๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’†๐’… ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’‡๐’๐’๐’˜๐’†๐’“๐’”.

2.
๐’‚๐’‡๐’‡๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’๐’‚๐’•๐’† ๐’๐’Š๐’„๐’Œ๐’๐’‚๐’Ž๐’†; ๐’•๐’‰๐’† ๐’Œ๐’Š๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’‡๐’†๐’†๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’ƒ๐’–๐’“๐’๐’”
๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’–๐’•๐’”๐’Š๐’…๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’†๐’†๐’›๐’†๐’” ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’…๐’†, ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’“๐’Š๐’”๐’†๐’”
๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’‰๐’†๐’”๐’• ๐’Š๐’ ๐’•๐’†๐’๐’…๐’†๐’“ ๐’Œ๐’Š๐’”๐’”๐’†๐’”;

-๐‘ฅ-

"๐’†๐’– ๐’‘๐’๐’”๐’”๐’‚ ๐’๐’‰๐’† ๐’…๐’Š๐’›๐’†๐’“ ๐’…๐’ ๐’‚๐’Ž๐’๐’“ (๐’’๐’–๐’† ๐’•๐’Š๐’—๐’†):
๐’’๐’–๐’† ๐’รฃ๐’ ๐’”๐’†๐’‹๐’‚ ๐’Š๐’Ž๐’๐’“๐’•๐’‚๐’, ๐’‘๐’๐’”๐’•๐’ ๐’’๐’–๐’† รฉ ๐’„๐’‰๐’‚๐’Ž๐’‚
๐’Ž๐’‚๐’” ๐’’๐’–๐’† ๐’”๐’†๐’‹๐’‚ ๐’Š๐’๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’ ๐’†๐’๐’’๐’–๐’‚๐’๐’•๐’ ๐’…๐’–๐’“๐’†"