เรียนดี กีฬาเด่น เน้นค่าเทอม

Bangkok, Thailand    http://www.facebook.com/parichart.kaewsombut