GDYBY NIE SZTUKA TO NIE BYŁABYŚ NIC WARTA.


SZTUKA NIE ZAZDROŚCI,
NIE WADZI NIKOMU,
NIE SZUKA POKLASKU,
ISTNIEJE, ŻYJE,
UMIERA I RODZI SIĘ NA NOWO,
SZTUKA JEST WSZYSTKIM CO ZŁE I DOBRE.