haikyuu ng; Nana Tsukishima

by @Ana Julia

Ana Julia

Nana Tsukishima

🌠 October, 27th (Scorpio)
🌠 lesbian
🌠 entp
🌠 alive
🌠 fam; Kei Tsukishima (dad), Tadashi Yamaguchi (dad), Kou Tsukishima (older brother), Akiteru Tsukishima (uncle)
🌠 single
🌠 universe; Haikyuu