เมน: ซูโฮ ดีโอ เซฮุน คริส จงอิน ★// JUN.K♡ .#เก็บเมนไว้บนหิ่ง #แล้วไปสะดิ้งกับเมนคนอื่น □□Far East Movement□□ BelieberDirectioner♥ KatyCATS - Mahonemie

Bangkok : Thailand    @palmmyy0910