schizophrenic

mars    http://iyinsanlardavardir.tumblr.com