I am just me. This girl I am ... simply ... from a small country ... that girls who is full of doubts ... and that feels ... she feels endless... I am Edjola! Në jetën tonë ekzistojnë disa ''Trena'' të quajtur ''Mundësi'' që kalojnë veç një herë...!!

   https://www.facebook.com/nut.ella.779