A daughter.A student.A friend to&everyone.Watashi wa ainaa desu.:-)

   @nurainanabila73