kendini sessizlikle dış dünyadan soyutlayan

Saturn    @noxarcanax