وتلملمن🥀 من ڪل ڪتر🥀 عن ياهو ربي اشڪيلڪ؟

   @noorhaedr541