ชานยอลของแบคฮยอนส่วนเซฮุนก็ของเราไง.

ชันแบ้ก ↯    https://twitter.com/_Charonx