À :.♥.:SỐng trÊn đỜi mỚi cHỉ lÀ 1 nửA...biẾt bAo giỜ mỚi tÌm đưỢc nỬa thỨ 2...TrỜi sInh rA 1+1=2...sAo lẠi cÓ 2:2=1:.♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không

Jijel    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/335268693516527/