Šta je bilo prvo, muzika ili patnja? Jesam li slušao takvu muziku zato što sam bio ojađen? Ili sam bio tužan zato što sam slušao setnu muziku? Da li te sve te ploče zapravo pretvore u melanholika? Ljude brine što se deca igraju pištoljima, što tinejdžeri

   https://www.facebook.com/natasa.markov.583