ปัญหาที่เกิดขึ้น ,, มันยิ่งทำให้ชั้นเข้มแข็งขึ้นทุกวัน.... : )

Hat Yai, Thailand    http://www.facebook.com/nam.takaib