เพิ่มวงเงิน บัตรเครดิต แต่ว่าข้อแม้ของการขอวงเงินชั่วครั้งชั่วคราว ก็คือ หากกดเงินสดออกมาเป็นประจำมิ

เพิ่มวงเงิน บัตรเครดิต แต่ว่าข้อแม้ของการขอวงเงินชั่วครั้งชั่วคราว ก็คือ หากกดเงินสดออกมาเป็นประจำมิได้นะครับ ดุลยพินิจการอนุญาตวงเงินชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ที่ข้าราชการขอรับ    http://www.naklongtun.com/