꒰ ❛ꪀᥲꫀꪊꪀ 𝕥ꫝꫀꪑꫀડ ◞ˊ-

by @ະ🥢冫̷̮ ̷̷̮̮ ،ꪫɾꫀꪮ︎ ꪸ✗⸝⸝

ະ🥢冫̷̮ ̷̷̮̮ ،ꪫɾꫀꪮ︎ ꪸ✗⸝⸝