・𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊・

by @❝ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴡ ᴏʙsᴇssɪᴏɴ ❞

❝ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴡ ᴏʙsᴇssɪᴏɴ ❞

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ « 𝐘oᥙ ᥴᥲᥒ ᥕᥱᥲr bᥣᥲᥴk ᥲt ᥲᥒy timᥱ. »

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀・♡・✧・♬・♧・☽・♕・♤・❥・