تیری کهانی ساری دنیا میرا خلاصہ صرف تم.⇢.

Pakistan(<3 لا اله الا الله )    @muhammad_shafeeq