~ meet me where the sky touches the sea ~

Palaión Fáliron, Attiki, Greece    https://www.facebook.com/mina.thanopoulou