:)

Vươngg Quốcc A, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.    http://ask.fm/mooxdngo