Union: setting

by @miachroncreates

miachroncreates