☺"czemu życzenia mówi się do spadających gwiazd? nie uratowały siebie, nie uratują też nas"☺

   @mathematical_freak