Kalite, sunan tarafindan dayatilamaz, müşteri tarafindan algilanir.

Türkey/Bursa    https://www.marziyeesarp.com/