◆ M i n a K u s h i ◆

by @mhikarichan εїз

mhikarichan εїз

Shipp: Minato Namikaze & Kushina Uzumaki.
Anime: Naruto.