girl, 16, norway

Norway, Askim    @martinehelander