За да не спреш, да продължиш нататък, навсякъде сам си изкъртвай врата - в стената, в тълпата, в скалата, във времето, в мрака, във въздуха, в думите, в мълчанието, в себе си, - врата към другаде, към другояче, към другия Аз. Блага Димитрова 14 ю

Varna, Bulgaria    http://mglamb.blogspot.com/