Οι στιγμές μας αστραπές. Λάμπουν για μερικά δευτερόλεπτα και ύστερα χάνονται στο άγνωστο.

Athens, Greece.    @maricia_