o sorriso que tu ofereces, a ti voltará outra vez

   @marianasaray