Bog će svima dati,samo treba vjerovati <3

"A ovo je trebao biti naš decembar..."    @maja_lesic