Ngồi được tuyệt sẽ không đứng. Nằm được tuyệt sẽ không ngồi.

Ho Chi Minh City, Vietnam    https://www.facebook.com/angelina.bui119