Life's too short to be serious. -Cory Monteith - 1981 ~ 2013 ❤️

   @lizzzzzzzzou