Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не. Времето отмива всичко, времето отнема всичко и накрая има само мрак. Понякога намираме другите в този мрак, а понякога ги губим в него... " Не тъжи и не се страхувай, розово момиченце! Ако света отно

   https://www.facebook.com/limonova.trevichka