ชั้ลต้องเข้มแข็ง.....บอกตัวเองไว้......ชั้ลต้องเข้มแข็ง!!!!!

Rangsit, Pathum Thani, Thailand    https://www.facebook.com/llhinly