cái ô này nhỏ quá!! giới thiệu mất cả ngày nên k hết đâu!! vs lại ngại lắm!! mún bik j thỳ hỏi tớ nka!!!^^

Hanoi, Vietnam    http://www.facebook.com/lethologica.moscovizt