Living the life in black and white. Ando de mal humor desde que nací mas o menos. Good girl with bad habits.

Maracaibo, Zulia.    https://t.co/n93W3VIIfi