บนพื้นเเผ่นดินไทย    https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1592175991049411/